CONTACT US 联络我们
 
诗巫光民中学
Guong Ming Middle School
 
Sungai Bidut,
96000 Sibu, Sarawak.
P.O.BOX 398, 96007 SIBU.
 
Tel: 084319564
Fax: 084319564
 
 
 
SCAN THIS 扫描我吧!
 

 
 
 
 


社团活动

星期二社团

        华文学会                         互   爱    社                        舞蹈社

                       
             张丝惠                    李敏敏                 黄丽鹃                Maclester

        武术社                    合唱团                龙狮团
              
             郑柳君                    韩惠中                 谢爱燕

星期三社团

        羽球社                   兵乓社                  排球社                   田径社

                                                           

                田玉凤                 江水仙                 曾秋蝶                    李启强

      
                 篮    球     社                        红新月会                 服务社
                        
                夏碧玲                  黥                 文淑沁                 陈梅莉星期六社团 

               24节令鼓
    
          韩惠中

 
社团活动生活照

 

      
 

 
 
         

  
 
 

    
 
 
 
 
  
强化服务者的家居及团体生活技能

    
服务过程获得学习效果,服务 与 学习 是结体的
   
发挥人互助合作的团体精神 
    

学习如何运用有限资源解决问题


 
 


 
 

 

 

 
© 2013 SM Guong Ming. All Right Reserved.