CONTACT US 联络我们
 
诗巫光民中学
Guong Ming Middle School
 
Sungai Bidut,
96000 Sibu, Sarawak.
P.O.BOX 398, 96007 SIBU.
 
Tel: 084319564
Fax: 084319564
 
 
 
SCAN THIS 扫描我吧!
 

 
 
 
 


社团活动

星期二社团

                华文学会                                               互   爱    社                                        

                       
             张丝惠                    李敏敏                 黄丽鹃                Maclester

                  武术社                                 合唱团                       舞蹈社
                                                     
             郑柳君                               Nyireng                                谢爱燕

星期三社团

                  羽球社                         兵乓社                                田径社                             鼓社

                    

                田玉凤                            江水仙                                李启强                        韩惠中 

      
                 篮    球     社                      红新月会                            服务社
                      
                夏碧玲                     文淑沁                       陈梅莉星期六社团 

               24节令鼓
    
          韩惠中

 
社团活动生活照

 

      
 

 
 
         

  
 
 

    
 
 
 
 
  
强化服务者的家居及团体生活技能

    
服务过程获得学习效果,服务 与 学习 是结体的
   
发挥人互助合作的团体精神 
    

学习如何运用有限资源解决问题


 
 


 
 

 

 

 
© 2013 SM Guong Ming. All Right Reserved.